Top
x
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
20 Ιούνιος, 2022

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Εταιρικό όραμα και Σκοπός της 3win Action

Όραμά είναι μας να συμβάλλουμε στο κοινό όφελος και στην ποιότητα της ζωής στην κοινωνία μέσω της:

 • Στήριξης της επιχειρηματικότητας με όρους αειφορίας
 • Ανάπτυξης του τουρισμού και της απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον
 • Μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση της καινοτομίας
 • Υποστήριξης της γνώσης και της επιστημονικής έρευνας

#Negotiating_for_a_better_future

Δράσεις:

 • 3WIN for Work
 • 3WIN for Business
 • 3WIN for Tourism
 • 3WIN for People
 • 3WIN for Environment

Σκοπός της 3win Αction είναι να συνεισφέρει στην διαπραγμάτευση και το διαμοιρασμό της γνώσης, για την υλοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων πολιτικών και δράσεων, για την ενίσχυση, βελτίωση και προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και της αξιοποίησης των ανθρώπινων πόρων.

 

Θα πραγματοποιούνται δράσεις και έρευνες για τον τουριστικό τομέα και όλους τους κλάδους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με αυτόν.

 

Στοχεύουμε στο διαμοιρασμό επιστημονικής γνώσης & επαγγελματικής τεχνογνωσίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, των επιχειρηματιών και των φορέων λήψης αποφάσεων είτε πρόκειται για το κεντρικό κράτος είτε για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δράσεις ανοιχτές προς την κοινωνία, με γνώμονα πάντα την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας.

Η εκπλήρωση του σκοπού της 3win Action θα υλοποιηθεί μέσα από τα παρακάτω πεδία παρέμβασης:

 

 • Βιώσιμη Τουριστική ανάπτυξη και περιβαλλοντική δράση – κλιματική αλλαγή
 • Διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής και αγροδιατροφικού τομέα με τον Τουρισμό
 • Δράσεις για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος
 • Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, συναντήσεων και θεματικών εκδηλώσεων αναφορικά με τα συγκεκριμένα ζητήματα
 • Διεξαγωγή ερευνών και σύνδεση με τις επιχειρήσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την επιστημονική κοινότητα
 • Μη τυπική εκπαίδευση και διαμοιρασμός της γνώσης
 • Ανάπτυξη οικολογικής τουριστικής συνείδησης
 • Νέες τεχνολογίες και καινοτομία στο πεδίο του Τουρισμού
 • Ανάπτυξη των νέων θεματικών μορφών τουρισμού (ευεξίας, υγείας, αθλητισμού, MICE, island hoping, workation, θρησκευτικού, γαστρονομικού, οινοτουρισμού κλπ,) με ήπια και βιώσιμη στρατηγική
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων του χώρου και συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων προώθησης

 

Η θεωρία win-win-win

Το Υπόδειγμα “win-win-win papakonstantinidis” ξεκινά από τη “χαλαρή” διαπίστωση της υποτιθέμενης συμπεριφοράς μιας win-win (Nash) ισορροπίας μεταξύ δύο ανταγωνιστών.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι ΗΠΑ και Ρωσία συναποφασίζουν να κάνουν μια γεώτρηση για πετρέλαιο στο Βόρειο πόλο στα κοινά τους σύνορα Αν και ανταγωνιστές πετυχαίνουν-μετά από δοκιμές μια win-win συμφωνία, δηλαδή κερδίζουν και οι δύο, η θεωρούν ότι κερδίζουν και οι δύο Διαφοροποιούνται μόνο στα μερίδια και τους όρους δίνοντας έμφαση σε εκείνα που η κάθε χώρα θεωρεί πιο σημαντικά Ας πούμε πως ωφελούνται τελικά οι κάτοικοι των 2 χωρών, 473,6 εκ συνολικά κάτοικοι (στοιχεία απογραφής 2020 : 329,5+144,1 εκ αντίστοιχα).

Όμως,

….δεν ρωτήθηκαν τα υπόλοιπα 6,5 δις του παγκόσμιου πληθυσμού, ούτε λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες τους για επιβίωση

Επειδή ο αρκτικός κύκλος ανήκει στα ευαίσθητα περιβαλλοντικά συστήματα (άνοδος θερμοκρασίας , λιώσιμο πάγων κλπ) προκαλείται αποδεδειγμένα ζημιά στο πλανητικό φυσικό περιβάλλον, αυξάνοντας την εντροπία της γης στο μέγιστο σημείο (Maximum Entropy Production-MEP).

Για το σκοπό αυτό θεσπίστηκαν κανόνες (και αν ακολουθούνται) για τον περιορισμό της ζημιάς στο ελάχιστο. Η παραβίαση των κανόνων συνεπάγονται διεθνείς κυρώσεις.

Πέρα από αυτά, η επένδυση αυτή η συγκεκριμένη είναι ουδέτερη για τον υπόλοιπο πλανήτη.

Το υπόδειγμα και η ισορροπία “win-win-win” πάει παραπέρα από τους διεθνείς κανόνες και τις αντίστοιχες διεθνείς κυρώσεις: Προτείνει , η επένδυση αυτή να πάψει να είναι ουδέτερη για τον υπόλοιπο πλανήτη Εισάγει το τη “κοινότητα” (εν προκειμένω, τη “διεθνή κοινότητα”) ως το τρίτο μέρος μιας διαπραγμάτευσης που διεξάγεται ανάμεσα σε δύο μέρη.

Με απλά λόγια, σε κάθε διαπραγμάτευση ανάμεσα στα δύο μέρη, η ισορροπία που επιτυγχάνεται οδηγεί όχι μόνο σε αμοιβαίο όφελος (win-win) αλλά ακόμα παραπέρα σε όφελος για ολόκληρη τη “κοινότητα” (τοπική, ή και μέχρι παγκόσμια), δηλ. σε μια win-win-win ισορροπία.

Αυτό το όφελος θα μπορούσε να συνιστά εξωτερική οικονομία για την υπόλοιπη κοινότητα.

Στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας, η παραπάνω παρατήρηση αποκτά ξεχωριστή Αξία Έτσι, για παράδειγμα, μια επένδυση με κοινοτική επιχορήγηση, θα πρέπει να δίνει όφελος, στον επενδυτή (win) στους Ευρωπαϊκούς κοινοτικούς στόχους (ΕΕ) (win) αλλά και όφελος στη Κοινότητα μέσα στην οποία αναπτύσσεται η επένδυση (win) ώστε να κερδίζουν και οι άλλοι, εκτός του επενδυτή.

Γενικά, για κάθε διαπραγματευτική συμπεριφορά (χρησιμότητα) p που ανήκει σε μια win-win-win ισορροπία υπάρχουν συμπεριφορές t, s τέτοιες ώστε οι διαπραγματευτικές τους διαφωνίες (p-s) και (p-t) επίσης περιλαμβάνονται στην ισορροπία win-win-win.

 

∀𝑝∈(𝑤𝑖𝑛−𝑤𝑖𝑛−𝑤𝑖𝑛)∃(𝑠,𝑡):(𝑝−𝑠,𝑝−𝑡)∈𝑤𝑖𝑛−𝑤𝑖𝑛−𝑤𝑖𝑛

 

 

Ιστορική Αναδρομή

2018

Η 3win Action ξεκίνησε την άτυπη λειτουργία της, το 2018 ως μια ομάδα ανθρώπων που ξεκίνησαν να συζητούν και να ανταλλάσσουν απόψεις για την οικονομία και τον τουρισμό, στις βάσεις της βιώσιμης ανάπτυξη και της καινοτόμου στρατηγικής. Προβληματισμένοι για έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον που εντείνει την ανασφάλεια και με ένα αναπτυξιακό μοντέλο που δεν λαμβάνει -όσο σοβαρά θα έπρεπε- υπόψη το περιβάλλον, στο οποίο θα κληθούν να ζήσουν οι επόμενες γενιές.
Κάπως έτσι, αυτοί οι άνθρωποι, μερικοί εκ των οποίων αφιέρωσαν τη ζωή τους στην επιστημονική μελέτη και έρευνα των πεδίων αυτών, συνέθεσαν τις απόψεις τους με τους υπόλοιπους αυτής της ομάδας, οι οποίοι κατείχαν την επαγγελματική τεχνογνωσία του χώρου στον οποίο αυτά βρίσκουν εφαρμογή και αποφάσισαν να τα επικοινωνήσουν σε όσους τους αφορούν, ελπίζοντας να συμβάλλουν δυναμικά στην επίλυση των προβλημάτων.

2019

Έτσι φτάσαμε στοn Οκτώβρη του 2019, όπου πραγματοποίησαν στην Αθήνα, την 1η Διεθνή επιστημονική ημερίδα με θέμα “The win-win-win papakonstantinidis model. Theory & application”, στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ελλάδας.

2021

Επόμενη δράση, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, εν’ μέσω πανδημίας, ήταv να πραγματοποιήσουν στην Αθήνα, το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα “Η πόλη και οι δυναμικές της”, Στο iCBS-International Business College, με την υποστήριξη του Διεθνούς Επιμελητηρίου Νέων JCI.

2022

Το 2022 αποτελεί χρονιά ορόσημο, εφόσον η ομάδα αποφασίζει να αποκτήσει νομική μορφή και προχωρά μέσα στο καλοκαίρι, στις απαραίτητες διαδικασίες. Παράλληλα, ετοιμάζει ήδη το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί την Άνοιξη του 2023 στην Αθήνα με θέμα «Πολιτικές και δράσεις για το περιβάλλον και την αειφορία».
Στα πλαίσια της αποκέντρωσης αλλά και λόγω του ότι η Κρήτη αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ελληνικού τουρισμού, αποφασίζεται η έδρα της η έδρα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης 3win Action να βρίσκεται εκεί. Στην Κρήτη, θα πραγματοποιηθεί και η επόμενη μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση. Η επίσημη παρουσίασή της που θα συνδυαστεί με μια μεγάλη δημόσια συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ του επιστημονικού χώρου, του επιχειρηματικού κόσμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η τελευταία για το 2022 αλλά η πρώτη από μια μεγάλη σειρά δράσεων που θα υλοποιούνται στο νησί αλλά και σε άλλες περιοχές.
Αναγνωρίζοντας την αξία της συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες η 3win Action σκοπεύει να συντονίσει τις προσπάθειές της μαζί τους διοργανώνοντας δράσεις που θα συμβάλλουν στον διαμοιρασμό της γνώσης και την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία.

2023

Το 2023 η 3win διοργάνωσε το 3ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, και αμέσως μετά ξεκίνησε τις προετοιμασίες για το 4ο με θέμα: “Το εργασιακό περιβάλλον σε σχέση με την ποιότητα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης”.

Παράλληλα έφερε σε πέρας δύο σημαντικές μελέτες. Η πρώτη αφορούσε τις προοπτικές ανάπτυξης των Δήμων της ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης και η δεύτερη που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης είχε θέμα: “Οι εργασιακές συνθήκες στα ξενοδοχεία της Κρήτης”.

Την ίδια χρονιά εκπονήθηκε το Project “10day recruitment without CV”, πραγματοποιήθηκε μια συνεργασία με τους φορείς διαχείρισης του “Stargrowth.eu” ενώ παράλληλα έγιναν στρατηγικές συνεργασίες με τη 3win Action να συμμετέχει σε κοινοπρακτικά σχήματα με άλλους επιστημονικούς  ή επαγγελματικούς φορείς, εργαστήρια και τμήματα Πανεπιστημίων από την Ελλάδα και χώρες της ΕΕ σε προτάσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση.

 

3Win.

H 3win Action  σκοπό έχει τη διοργάνωση δράσεων που θα συμβάλλουν στο διαμοιρασμό της γνώσης και την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αειφορία.